Όροι χρήσης

Το παρόν web site και όλο το περιεχόμενό του είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας IVIS INFO ΕΠΕ. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή και η αναμετάδοση οποιουδήποτε μέρους με οποιονδήποτε τρόπο. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αναφορά αποσπασμάτων με την προϋπόθεση αναφοράς της προέλευσής τους και ότι η χρήση των αποσπασμάτων δεν θα γίνεται με παραπλανητικό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή και οποιαδήποτε χρήση του λογοτύπου της IVIS INFO που αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα.

Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν web site ανήκουν στους νόμιμους κατόχους τους. Όλο το οπτικοακουστικό υλικό στο παρόν web site (φωτογραφίες, γραφιστικά σχέδια, ήχοι), είτε ανήκει στην IVIS INFO, είτε έχει παραχωρηθεί νόμιμα σε αυτήν, είτε έχει προέλθει από ελεύθερες πηγές, συνήθως από το διαδίκτυο, χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η IVIS INFO δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί παράνομα οπτικοακουστικό υλικό και για το λόγο αυτό παρακαλεί οποιονδήποτε εντοπίσει παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας στο παρόν web site να ειδοποιήσει αμέσως την εταιρεία.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν web site ελέγχονται συνεχώς, ωστόσο η IVIS INFO δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την καταλληλότητά τους για οποιοδήποτε σκοπό. Η IVIS INFO δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης τους.

Το παρόν web site περιέχει συνδέσμους (links) και αναφορές σε άλλα web sites ή πηγές πληροφοριών που ανήκουν σε τρίτους. Η IVIS INFO δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των web sites ή πληροφοριών, ούτε αποδέχεται το περιεχόμενό τους, ούτε είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές λειτουργίας και τη νομιμότητα τους. Επιπλέον, η αναφορά τρίτων εταιριών, προϊόντων ή υπηρεσιών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποδοχή, σύσταση ή δήλωση προτίμησής τους.

Απαγορεύεται κάθε κακόβουλη χρήση του παρόντος web site με σκοπό τη ζημιά σε αυτό, τα συστήματα που το υποστηρίζουν ή τον κάτοχό της. Κάθε τέτοια απόπειρα είναι παράνομη και θα διώκεται σύμφωνα με την Ελληνική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή νομοθεσία. Για λόγους ασφάλειας, η IVIS INFO χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού που εποπτεύουν τις επισκέψεις στο web site και τις τυχόν απόπειρες κακόβουλων προσβάσεων. Κάθε χρήστης του web site αποδέχεται την εποπτεία αυτή και πρέπει να γνωρίζει ότι στην περίπτωση εντοπισμού πιθανής παράνομης δραστηριότητας εκ μέρους του, τα στοιχεία αυτά μπορούν να παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές.

Το web site αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογίες που καταγράφουν τις επισκέψεις για λόγους στατιστικής ανάλυσής τους. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με την IVIS INFO ή να εγγραφεί σε υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του web site αυτού και να παρέχει προσωπικά του στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση κλπ. Ο χρήστης αποδέχεται τη διατήρηση των στοιχείων αυτών από την IVIS INFO σε σχετικό αρχείο που αποσκοπεί στην προσαρμογή του περιεχομένου στις προτιμήσεις και γενικά την καλύτερη εξυπηρέτηση του. Η IVIS INFO δεσμεύεται ότι τα στοιχεία αυτά θα προστατεύονται και δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο ορίσει ο Νόμος ή οι Δικαστικές αρχές. Ωστόσο, η IVIS INFO δεν είναι υπεύθυνη για διαρροές ή υποκλοπές πληροφοριών από πρόσωπα ξένα προς αυτήν, όταν μάλιστα η επικοινωνία γίνεται μέσω του διαδικτύου χωρίς κρυπτογράφηση, ή άλλων δικτύων που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της IVIS INFO. Ο χρήστης πρέπει να λάβει ο ίδιος τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και να ειδοποιήσει την IVIS INFO εάν υποπτευθεί σχετικό συμβάν.