Λύσεις

Virtualization Solutions

Ως VMWare Solution Provider και Microsoft Silver Partner, η IVIS σχεδιάζει και υλοποιεί εδώ και χρόνια πλήρεις λύσεις virtualization και cloud για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ξεκινώντας από την ανάλυση των αναγκών, τη σχεδίαση, την προμήθεια εξοπλισμού, την εγκατάσταση και την υποστήριξη.

Σημαντική είναι επίσης η διαχείριση και η προστασία της λύσης. Σε αυτό τον τομέα είμαστε συνεργάτες της Falconstor, του πιο γνωστού ανεξάρτητου κατασκευαστή λογισμικού backup για περιβάλλοντα virtual και λύσεις μετατροπής ενός απλού server σε κεντρικό storage το οποίο απαιτείται για virtual περιβάλλοντα.

Το virtualization κάνει ευκολότερη τη διαχείριση των πόρων πληροφορικής και ταυτόχρονα επιφέρει σημαντική οικονομία. Η αρχική σχεδίαση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, όπως και η επιλογή του hardware και του software, ώστε τα οφέλη να μεγιστοποιούνται και να μην υπάρχουν κρυφά κόστη ή προβλήματα στο μέλλον. Σε αυτό η IVIS μπορεί να σας βοηθήσει και να σας προσφέρει μια στιβαρή λύση "με το κλειδί στο χέρι" που θα αποτελεί για πολλά χρόνια την ραχοκοκαλιά της υποδομής σας.

Εάν πάλι αναρωτιέστε αν το virtualization είναι για τις δικές σας ανάγκες ή δεν ξέρετε ποιον κατασκευαστή να επιλέξετε και πάλι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αφού είμαστε συνεργάτες της VMWare και της Microsoft και γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής.

Η έννοια του virtualization αγκαλιάζει 3 χωριστούς τομείς:

Server Virtualization:
Είναι η μετατροπή ενός αριθμού φυσικών servers σε εικονικούς (virtual) και η συγκέντρωση πολλών εικονικών σε έναν φυσικό server. Έτσι μειώνεται σημαντικά το hardware και το κόστος κτήσης νέων servers, καθώς δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτούμε ένα server για κάθε λειτουργικό σύστημα ή εφαρμογή, μειώνεται το λειτουργικό κόστος καθώς εκμεταλλευόμαστε το υπάρχον hardware σε υψηλό βαθμό, δεν υπάρχουν ανεκμετάλλευτη επεξεργαστική ισχύς (CPU) και μνήμη, μειώνονται οι ανάγκες σε φυσικό χώρο και η κατανάλωση ενέργειας και ανάγκες ψύξης. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση των servers και υψηλή ασφάλεια και διαθεσιμότητα.
Desktop Virtualization:
Οι παραδοσιακοί προσωπικοί υπολογιστές αντικαθίστανται με κεντρικά ιδεατά μηχανήματα που βρίσκονται σε κεντρικά συστήματα και προσπελαύνονται πάνω από το δίκτυο. Η διαχείριση και υποστήριξη όλων των χρηστών γίνεται πιο αποτελεσματική και ομαδικά. Εργασίες, όπως updates, δημιουργία νέου υπολογιστή για νέο χρήστη ή restore ενός υπολογιστή γίνονται εύκολα, αξιόπιστα και άμεσα. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε έναν εικονικό υπολογιστή από παντού και με διαφορετικές συσκευές, όπως thin client, laptop και handhelds. Οι υπολογιστές των χρηστών μπορούν να είναι φτηνά μηχανήματα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και χωρίς σκληρό δίσκο (Thin Clients) με αποτέλεσμα χαμηλή επένδυση, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ακόμα και του θορύβου. Δεν υπάρχει ανησυχία για την καταστροφή ενός υπολογιστή, αφού τίποτα δεν είναι αποθηκευμένο τοπικά, κάτι που δίνει υψηλή ασφάλεια και προστασία.
Storage Virtualization:
Σε περιβάλλοντα που έχουμε διαφορετικά συστήματα storage συχνά διαφορετικής ταχύτητας και τεχνολογίας, οι λύσεις storage virtualization «ενοποιούν» το χώρο και τον παρουσιάζουν ως ένα κοινό πόρο Storage. Έτσι το storage παρέχεται on-demand, όποτε χρειάζεται και σε όποιο σύστημα το ζητά. Το αποτέλεσμα είναι η ενοποίηση τεχνολογιών storage, όπως FC, SATA, SSD, SAS, και η ανεξαρτητοποίηση από κατασκευαστή storage. Είναι επίσης δυνατή η ζωντανή μετακίνηση δεδομένων μεταξύ συστημάτων storage ή ακόμα και η σύνδεση νέου συστήματος storage άλλου κατασκευαστή και προσθήκη άμεσα του χώρου αυτού στο συνολικό χώρο.

Για μια αναλυτικότερη περιγραφή της λειτουργίας του Virtualization μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο "Τι είναι το Virtualization".