Λύσεις

Case Study: Λύση SAN για Αντιπροσωπεία Ηλεκτρονικών

Το περιβάλλον και οι ανάγκες

Ο χώρος των ηλεκτρονικών ειδών ψηφιακής φωτογραφίας, video, εκτυπωτών και scanners είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Είτε απευθύνεται σε τελικούς καταναλωτές είτε σε επιχειρήσεις, η επιτυχημένη εισαγωγή και εμπορία τους απαιτεί μια καλά οργανωμένη κεντρική υποδομή με ένα αξιόπιστο και πάντα διαθέσιμο σύστημα πληροφορικής.

Η επικοινωνία με τον κατασκευαστή, η παρακολούθηση της διεθνούς και ελληνικής αγοράς, οι καμπάνιες προώθησης, οι πωλήσεις σε ένα εκτενές δίκτυο μεταπωλητών, η ενημέρωση των συνεργατών όλο το 24ωρο, η υποστήριξη και η επικοινωνία με τους πελάτες, όλα γίνονται δυνατά χάρη σε μια ισχυρή και αξιόπιστη υποδομή πληροφορικής.

Η εταιρία αποφάσισε να αναβαθμίσει την υποδομή της με χρήση της σουίτας Oracle Business Applications σε συστήματα AIX. Χρειαζόταν για το σκοπό αυτό μια εξίσου αξιόπιστη λύση SAN για την αποθήκευση των κρίσιμων δεδομένων της. Το σύστημα storage θα έπρεπε να επιτρέπει την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων από το παραγωγικό σύστημα σε άλλα για λόγους QA (Quality Assurance), Test και Development, ενώ σημαντικές θεωρήθηκαν οι δυνατότητες snapshots για την προστασία των δεδομένων, και Thin Provisioning για εξοικονόμηση χώρου λόγω των πολλών συστημάτων AIX.

Η εταιρία ήθελε ακόμη να υλοποιήσει τοπολογία Boot-from-SAN για όλα τα συστήματα AIX και να καταργήσει έτσι τους τοπικούς δίσκους των AIX servers για λόγους οικονομίας, μικρότερης διαχείρισης και μεγαλύτερης αξιοπιστίας.

Η IVIS κλήθηκε να προτείνει μια λύση SAN για τις παραπάνω ανάγκες.

Η λύση

Σε συνεργασία με τον πελάτη, η IVIS προχώρησε στην ανάλυση των αναγκών και πρότεινε την εγκατάσταση ενός συστήματος NetApp SAN storage και τη δημιουργία ενός SAN όπου συνδέθηκαν όλοι οι AIX servers.

Στο σύστημα storage εγκαταστάθηκαν οι βάσεις δεδομένων της Oracle και δημιουργήθηκαν περιοχές για κάθε σύστημα AIX για να υλοποιηθεί Boot-from-SAN. Το NetApp SAN storage χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για τα παραγωγικά AIX και για τα AIX που εκτελούν δευτερεύουσες εργασίες, όπως QA, Test και Development. Χάρη σε εσωτερική αντιγραφή δεδομένων και παρά το μεγάλο όγκο δεδομένων, τα δευτερεύοντα συστήματα συγχρονίζονται αυτόματα με τα παραγωγικά μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα snapshots του συστήματος έδωσαν επίσης τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας online backups για όλες τις βάσεις δεδομένων σε τακτική βάση, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης επαναφοράς των δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται restore από ταινίες.

Τα λειτουργικά συστήματα AIX μεταφέρθηκαν και αυτά στο NetApp storage υλοποιώντας τοπολογία Boot-from-SAN. Το γεγονός αυτό αύξησε σημαντικά την ταχύτητα των AIX, λόγω της υψηλής ταχύτητας του SAN και της απόδοσης του συστήματος storage.

Το αποτέλεσμα

Μετά την εγκατάσταση του νέου συστήματος NetApp storage, αναβαθμίσθηκε αμέσως η λειτουργία των Oracle Business Applications, των συστημάτων AIX και γενικά όλης της υποδομής πληροφορικής της εταιρίας.

Τοποθετώντας της βάσεις δεδομένων Oracle στο σύστημα NetApp αυξήθηκε συνολικά η διαθεσιμότητά και η προστασία τους. Μέσω των αυτόματων snapshots, δημιουργούνται τακτικά και σε δευτερόλεπτα online backups όλων των βάσεων δεδομένων και είναι δυνατή η επαναφορά τους σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος σχεδόν άμεσα.

Σαν εσωτερική λειτουργία του storage, αντιγράφονται σε ελάχιστο χρόνο οι βάσεις δεδομένων από τα παραγωγικά συστήματα στα συστήματα QA, Test και Development, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία αυτή και δίνοντας σιγουριά στο προσωπικό ΙΤ.

Μέσω του Boot-from-SAN τα συστήματα AIX λειτουργούν πια χωρίς τοπικούς δίσκους. Σαν αποτέλεσμα αυθήθηκε σημαντικά η ταχύτητά τους και η αξιοπιστία τους, αφού πλέον δεν επηρεάζονται από βλάβες στους δίσκους.

Με τη λειτουργία thin provisioning έγινε σημαντική εξοικονόμηση χώρου, αφού χρησιμοποιείται μόνο ο χώρος που πραγματικά καταλαμβάνεται από τα AIX και την Oracle και δεν δεσμεύεται χώρος που δεν χρησιμοποιείται.

Συνολικά, αυξήθηκε η διαθεσιμότητα και η απόδοσης όλης της υποδομής πληροφορικής. Ταυτρόχονα το προσωπικό ΙΤ απέκτησε ένα αίσθημα ασφάλειας στις καθημερινές εργασίες του, μειώθηκαν οι ανάγκες διαχείρισης και έγινε σημαντική οικονομία στα λειτουργικά έξοδα.

Case Studies