Λύσεις

Disaster Recovery Solutions

Είναι βέβαιο ότι οι καταστροφές συμβαίνουν. Και συμβαίνουν πάντα όταν κανείς δεν τις περιμένει. Η πιθανότητα για μεγάλες καταστροφές είναι μικρή, αλλά οι συνέπειές τους είναι τόσο σοβαρές ώστε δεν υπάρχει περιθώριο αποφυγής μιας αξιόπιστης υποδομής και ενός καλού σχεδίου για την αντιμετώπισή τους. Εδώ και χρόνια η IVIS INFO σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις Disaster Recovery, που εξασφαλίζουν τη συνέχεια λειτουργίας μιας υποδομής πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης.

Μια λύση Disaster Recovery αποτελείται από τα εξής μέρη:

Αξιόπιστο εξοπλισμό (hardware & software):
Ο εξοπλισμός είναι η βάση στην οποία στηρίζεται κάθε σχεδίαση Disaster Recovery. Αποτελείται από εφεδρικά συστήματα που βρίσκονται σε κάποια απομακρυσμένη τοποθεσία. Αυτά τα εφεδρικά συστήματα θα πρέπει να ενημερώνονται αυτόματα ή μη-αυτόματα με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στα κύρια συστήματα. Η επιλογή του εξοπλισμού είναι σημαντική, γιατί θα πρέπει να συνδυάζει την υψηλή αξιοπιστία με την ευκολία διαχείρισης και το χαμηλό κόστος.
Εκπαιδευμένους ανθρώπους:
Οι άνθρωποι είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας, γι΄ αυτό θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι οι αρμοδιότητες του καθενός και θα πρέπει να γνωρίζουν τα συστήματα αρκετά καλά.
Σχέδιο Disaster Recovery Plan (DRP) με διαδικασίες:
Το σχέδιο DRP είναι αυτό που συνοψίζει σε ένα έγγραφο όλο τον εξοπλισμό, τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάγκης. Όλες οι ενέργειες πρέπει να είναι προδιαγεγραμμένες με σαφήνεια, γι’ αυτό είναι σημαντικό να δοθεί μεγάλη προσοχή στη σύνταξη του DRP και να γίνονται τακτικά δοκιμές και ενημέρωσή του. Ένα σχέδιο DRP που δεν ενημερώνεται είναι άχρηστο.

Η εμπειρία της IVIS μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια πλήρη και ισχυρή λύση Disaster Recovery, είτε πρέπει να καλύψετε συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και κανονισμούς, είτε απλά ενδιαφέρεστε για την οργάνωση της λειτουργίας της επιχείρησής σας κάτω από συνθήκες καταστροφής.

Οι λύσεις που προσφέρει η IVIS είναι:

  • Καταγραφή παρούσας κατάστασης υποδομής πληροφορικής
  • Καθορισμός στόχων του σχεδίου DRP
  • Σχεδίαση λύσης, πρόταση και προμήθεια εξοπλισμού
  • Υλοποίηση λύσης
  • Υποστήριξη και συντήρηση
  • Κατάστρωση σχεδίου DRP
  • Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες του σχεδίου
  • Συντήρηση των σχεδίων αυτών και η ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή.

Το συνολικό κόστος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που λαμβάνουμε υπόψη, γιατί μια λύση Disaster Recovery παραμένει ανενεργή μέχρι να υπάρξει ανάγκη. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, η IVIS έχει δημιουργήσει μια σειρά υπηρεσιών με την ονομασία iDRS™ (Intelligent Disaster Recovery Services) που έχουν σκοπό να παρέχουν πλήρη λύση ως υπηρεσία με μηνιαίο αντίτιμο.