Λύσεις

Case Studies

Σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε δεσμευόμαστε για την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη. Στο σημερινό δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, στόχος μας είναι η δημιουργία και διατήρηση μια μακρόχρονης σχέσης. Εστιάζουμε στις ανάγκες του πελάτη, που συνήθως είναι μοναδικές, και για το λόγο αυτό παρέχουμε πάντα λύσεις και όχι εξοπλισμό. Η επιλογή αυτή ακολουθεί την εταιρία από την ίδρυσή της και έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ικανοποιημένους πελάτες και πελάτες που συνεργάζονται μαζί μας για πολλά χρόνια.

Μέσα από το πλήθος των έργων της IVIS που αφορούν λύσεις data storage, disaster recovery, virtualization και data security, έχουμε επιλέξει κάποια χαρακτηριστικά έργα, λόγω του μεγέθους, της κρισιμότητας ή επειδή αναφέρονται σε συγκεκριμένα προβλήματα και ανάγκες. Συνήθως οι ανάγκες των πελατών μας συνδυάζουν διαφορετικές περιοχές ασχολίας μας, για παράδειγμα storage και virtualization και για το λόγο αυτό κάθε έργο από αυτά που παρουσιάζουμε είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες. Στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζουμε τις απαιτήσεις κάθε έργου, την λύση που προτάθηκε, τον τρόπο υλοποίησης και τα αποτελέσματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής έργα: