Λύσεις

Case Study: Λύση backup με snapshots και VTL σε Ελληνική Τράπεζα

Το περιβάλλον και οι ανάγκες

Η υποδομή πληροφορικής μιας τράπεζας είναι από τα πιο δυναμικά και κρίσιμα περιβάλλοντα. Απαιτείται η συνεχής λειτουργία των συστημάτων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Παράλληλα πρέπει να τηρούνται αυστηροί κανόνες και πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Η διαθεσιμότητα είναι αναγκαστικά υψηλή, αφού σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου και σε όλη τη διάρκεια του έτους εκτελούνται συναλλαγές από ιδιώτες και επιχειρήσεις πελάτες της τράπεζας, ενώ η διοίκηση της τράπεζας πρέπει να έχει άμεση και πλήρη πληροφόρηση για τις καθημερινές συναλλαγές

Σε τέτοιες συνθήκες οι χρόνοι εκτέλεσης των συνήθων διαδικασιών είναι ιδιαίτερα πιεστικοί. Τα προβλήματα μάλιστα πολλαπλασιάζονται όταν το είδος των εφαρμογών είναι διαφορετικό, από κρίσιμες εφαρμογές OLTP (Online Transaction Processing) μέχρι DWH (Data Warehouse) και όταν μάλιστα οι όγκοι δεδομένων είναι πολύ μεγάλοι.

Σε αυτό το περιβάλλον του τμήματος πιστωτικών καρτών και καταναλωτικής πίστης μιας μεγάλης ελληνικής τράπεζας, κλήθηκε η IVIS να σχεδιάσει μια λύση για τις ανάγκες backup. Τα κύρια προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν:

  • μεγάλος όγκος δεδομένων, αρκετών δεκάδων Terabytes
  • μικρό backup window <2 ώρες
  • απαίτηση αποστολής των backup off-site

Η λύση

Ήταν από την αρχή προφανές ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί μια συμβατική λύση backup. Αφού αναλύθηκαν οι ανάγκες, προτάθηκε η δημιουργία 3 επιπέδων backup που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν το στενό backup windows και ταυτόχρονα θα ήταν σύμφωνες με την αυστηρή πολιτική backup της τράπεζας. Η λύση περιελάμβανε snapshots, VTL (Virtual Tape Library) και ταινίες και χρήση του λογισμικού TSM (Tivoli Storage Manager) που ήδη ήταν εγκατεστημένο στην τράπεζα. Αναλυτικά:

Snapshots:
με την κατάλληλη πολιτική snapshots, έγινε δυνατή η διατήρηση online backups μερικών ημερών στα ίδια τα συστήματα storage. Η διαδικασία αυτή επιβάρυνε ελάχιστα τα συστήματα storage σε όγκο, ενώ δεν είχε καμία επίπτωση στην απόδοσή τους. Η δημιουργία των snapshots ήταν άμεση σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές στη διάρκεια της ημέρας. Η επίπτωση στο downtime ήταν έτσι συνολικά μερικά λεπτά.
VTL:
εγκαταστάθηκε ένα NetApp VTL που εντάχθηκε στο Tivoli Storage Manager. Έτσι, σε δεύτερο επίπεδο, λαμβανόταν backup των snapshots στο VTL. Λόγω μάλιστα της ταχύτητας VTL, η διαδικασία backup ήταν πολύ γρήγορη και εντός των ορίων της τράπεζας. Στο VTL εφαρμόστηκε hardware compression για τη μείωση του όγκου των backups σε real-time, καθώς και deduplication, πολλαπλασιάζοντας το διαθέσιμο χώρο κατά μερικές φορές.
Tape library:
χρησιμοποιήθηκε το υπάρχον Tape Library της τράπεζας. Αν και η συσκευή δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλής ταχύτητας, ωστόσο με τη χρήση των snapshots και του VTL, ο χρόνος δημιουργίας των ταινιών δεν είχε επίπτωση στο backup window. Οι ταινίες δημιουργούνται ημερήσια και εβδομαδιαία για αποστολή off-site.

Η σύνδεση όλων των τμημάτων έγινε με το πρωτόκολλο NDMP (Network Data Management Protocol), μια τεχνική γνωστή ως server-free backup, που επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα στη μεταφορά δεδομένων κατά το backup και restore. Τη συντήρηση και υποστήριξη της λύσης ανέλαβε η IVIS.

Το αποτέλεσμα

Με την υλοποίηση της λύσης, το backup window μειώθηκε δραματικά. Ταυτόχρονα βελτιώθηκε κατά πολύ η πολιτική backup της τράπεζας. Με τα snapshots έγινε δυνατή η άμεση η δημιουργία online backup για όλες τις κρίσιμες εφαρμογές. Ταυτόχρονα, προέκυψε για πρώτη φορά η μοναδική δυνατότητα άμεσου restore των δεδομένων, στην περίπτωση που υπάρξει τέτοια ανάγκη. Ακόμα και για τους πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων των δεκάδων Terabytes του Data Warehouse, το restore απαιτεί μόνο λίγα λεπτά.

Το VTL που εγκαταστάθηκε και ιδιαίτερα με τις τεχνικές compression και deduplication έλυσε το πρόβλημα του γρήγορου backup και της εξοικονόμησης χώρου. Για τη δημιουργία ταινιών και την αποστολή τους off-site χρησιμοποιήθηκε το υπάρχον tape library και το υπάρχον λογισμικό TSM, μειώνοντας σημαντικά το κόστος της λύσης. Με τη χρήση τεχνικών NDMP, η όλη διαδικασία του backup, από τα live δεδομένα των εφαρμογών μέχρι τη δημιουργία ταινιών και αποστολή off-site, έγινε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

Η όλη λύση που συντηρεί και υποστηρίζει η IVIS βελτίωσε σημαντικά την πολιτική backup και έδωσε στο τμήμα πληροφορικής την υψηλή ασφάλεια και ευκολία για υποστήριξη όλων των σημερινών και μελλοντικών εφαρμογών.

Case Studies