Λύσεις

Case Study: Gateway για Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Το περιβάλλον και οι ανάγκες

Στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο της εισαγωγής και πώλησης αυτοκινήτων η συνεχής και αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Η παρακολούθηση της διεθνούς και ελληνικής αγοράς, οι καμπάνιες προώθησης, οι πωλήσεις σε ένα εκτενές δίκτυο μεταπωλητών, η οικονομική διαχείριση, η υποστήριξη και η επικοινωνία με τους πελάτες όλα γίνονται δυνατά χάρη σε μια ισχυρή και αξιόπιστη υποδομή πληροφορικής.

Η εταιρία είχε ήδη επενδύσει σε ένα enterprise σύστημα IBM DS8000 για την εξυπηρέτηση της κεντρικής εφαρμογής SAP. Παράλληλα υπήρχαν πολλοί ανεξάρτητοι file servers που εξυπηρετούσαν τους πάνω από 100 χρήστες και το εκτενές δίκτυο μεταπωλητών σε όλη την Ελλάδα. Οι file servers αυτοί, αν και η λειτουργία τους ήταν εξίσου σημαντική με το SAP για την καθημερινήυ λειτουργία της εταιρίας, ωστόσο δεν δεν είχαν την αντίστοιχη αξιοπιστία, παρουσίαζαν προβλήματα, απαιτούσαν πολλές ώρες διαχείρισης από το προσσωπικό πληροφορικής και ο καθένας είχε τους δικούς του δίσκους, κάνοντας προβληματική και κοστοβόρα την επέκταση και διαχείριση του χώρου συνολικά. Υπήρχε έτσι η ανάγκη μιας σύγχρονης και αξιόπιστης λύσης NAS και κατάργησης του πλήθους των file servers.

Η IVIS κλήθηκε να προτείνει μια αξιόπιστη λύση NAS με δεδομένη την υπάρχουσα υποδομή. Επειδή η εταιρία είχε ήδη επενδύσει σε σύστημα storage SAN (IBM DS8000) δεν ήθελε να αγοράσει ένα νέο ανεξάρτητο σύστημα storage μόνο για τις ανάγκες NAS, για λόγους κόστους, διαχείρισης και πολιτικής. Σημαντικός παράγοντας για τη λύση ήταν επίσης η διαδικασία backup της εταιρίας που απαιτούσε πολύ μικρό backup & restore window.

Η λύση

Μετά την ανάλυση των αναγκών, προτάθηκε η εγκατάσταση ενός συστήματος IBM N-Series Gateway που συνδέθηκε στο υπάρχον σύστημα SAN DS8000 από το οποίο και χρησιμοποίησε αρκετό διαθέσιμο χώρο για τις ανάγκες NAS των χρηστών. Το σύστημα Gateway αντικατέστησε όλους τους file servers της εταιρίας που καταργήθηκαν και χρησιμοποίησε υπάρχουσα χωρητικότητα του DS8000. Επιπλέον, η λύση αύξησε δραματικά τη διαθεσιμότητα και την απόδοση του NAS στο υψηλό επίπεδο του DS8000 και αποτέλεσε μια κεντρική λύση για όλους τους χρήστες.

Το IBM Storage Gateway έδωσε ακόμα νέες δυνατότητες στο τμήμα ΙΤ, όπως snapshots, thin provisioning και deduplication με σημαντικά οφέλη και εξοικονόμηση χώρου, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει με καμία άλλη λύση NAS. Η ασφάλεια της λύσης είναι υψηλή αφού το Gateway ακολουθεί τις αυστηρές πολιτικές χρηστών του domain. Για τις ανάγκες backup εγκαταστήθηκε ένα νέο IBM Tape Library με απευθείας οπτική σύνδεση στο Gateway και χρήση του πρωτοκόλλου NDMP. Με τον τρόπο αυτό υλοποιήθηκε LAN-free ή Server-free backup, αυξάνοντας πολύ την ταχύτητα backup και restore, πρακτικά στο όριο των οπτικών συνδέσεων 4Gbps.

Το αποτέλεσμα

Μετά την εγκατάσταση του νέου IBM Storage Gateway, αναβαθμίσθηκαν αυτόματα οι υπηρεσίες file server της εταιρίας προς τους χρήστες. Καταργήθηκαν όλοι οι παλιοί file servers μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα και απλοποιώντας τις εργασίες του προσωπικού ΙΤ.

Χρησιμοποιήθηκε υπάρχουσα χωρητικότητα από το υπάρχον σύστημα storage IBM DS8000, χωρίς να απαιτηθεί η αγορά νέων δίσκων. Όλη η χωρητικότητα της εταιρίας, SAN και NAS, βρίσκεται σε ένα μόνο κεντρικό σύστημα, το IBM DS8000, και έτσι χώρος που δεν χρησιμοποιείται από άλλες εφαρμογές μπορεί να δοθεί στο NAS και αντίστροφα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Με τις λειτουργίες thin provisioning και user quotas έγινε σημαντική εξοικονόμηση χώρου στο σύστημα Storage, ενώ με το Deduplication που εφαρμόζεται σε όλα τα αρχεία NAS σε επίπεδο block μειώθηκε ακόμα περισσότερο η πραγματική χρήση χώρου.

Το σημαντικότερο όφελος όμως ήταν η κατακόρυφα αύξηση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών file server προς τους εργαζόμενους της εταιρίας και το δίκτυο μεταπωλητών σε όλη την Ελλάδα.

Με την αυτόματη λειτουργία των snapshots, οι χρήστες μπορούν πλέον να ανακτήσουν μια παλαιότερη έκδοση των αρχείων τους άμεσα και απλά. Μέχρι σήμερα, πολλές φορές έγινε ανάκτηση αρχείων από snapshots, χωρίς να απαιτηθεί restore από ταινίες, γλυτώνοντας έτσι πολλές ώρες από το προσωπικό ΙΤ και δίνοντας στους χρήστες ένα αυξημένο αίσθημα ασφάλειας.

Το backup των αρχείων των χρηστών γίνεται μέσω της τεχνολογίας NDMP, απευθείας από το Gateway στο Tape Library προσφέροντας εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα.

Case Studies