Λύσεις

Το να παρέχουμε λύσεις και όχι προϊόντα είναι η επιλογή μας από την ίδρυση της εταιρίας μέχρι σήμερα. Θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή είναι ο κύριος λόγος της επιτυχίας μας και είναι ακόμα πιο σημαντική στο σημερινό δύσκολο οικονομικά περιβάλλον.

Η δημιουργία μιας λύσης ξεκινά από την προσεκτική ανάλυση των αναγκών του πελάτη. Μόνο θεωρώντας κάθε πελάτη μοναδικό και εστιάζοντας στα πραγματικά προβλήματά του είναι δυνατόν να δοθεί μια αποτελεσματική λύση που θα τον εξυπηρετεί για αρκετά χρόνια και μάλιστα με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Οι τομείς δραστηριότητάς μας είναι οι εξής:

Storage Solutions
Λύσεις αποθήκευσης δεδομένων SAN και NAS, μικρές ή μεγάλες, κατάλληλες για διάφορες ανάγκες από βάσεις δεδομένων υψηλής απόδοσης, εφαρμογές επικοινωνίας, συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας, αποθήκευση αρχείων video μέχρι ερευνητικά συστήματα παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων.
Virtualization
Λύσεις server virtualization ή desktop virtualization της VMWare και της Microsoft, για την ενοποίηση των πόρων ενός data center, την εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων, τη μείωση του εξοπλισμού και την καλύτερη διαχείρισή του, την υψηλή προστασία και διαθεσιμότητα των επιχειρηματικών συστημάτων.
Disaster Recovery Solutions
Λύσεις για κάθε μέγεθος επιχείρησης που εξασφαλίζουν τη λειτουργία των κρίσιμων συστημάτων και εφαρμογών μετά από μικρές ή μεγάλες καταστροφές και επιτρέπουν στην επιχείρηση να λειτουγεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.
Data Protection & Backup
Λύσεις προστασίας των δεδομένων και backup με νέες τεχνολογίες για την αξιόπιστη και αποτελεσματική δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων σε διάφορα επίπεδα, από snapshots μέχρι backup-to-disk, backup σε ταινίες ή συνεχή προστασία (continuous data protection).