Υπηρεσίες

Υποστήριξη λύσεων Storage & Backup

Μια λύση είναι τόσο καλή όσο και η υποστήριξή της, γι’ αυτό η IVIS προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης λύσεων SAN, storage και backup, μαζί με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προληπτικούς ελέγχους ή και outsourcing για εταιρίες που θέλουν να μειώσουν το κόστος μιας επένδυσης.

Η IVIS ασχολείται αποκλειστικά με λύσεις data storage & data protection για περισσότερο από 12 χρόνια. Διαθέτει υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία για τις πλέον απαιτητικές λύσεις SAN και NAS και για λύσεις IP-SAN σε απαιτητικές υποδομές με πραγματικά ή ιδεατά (virtual) συστήματα. Η εταιρία είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο χώρο των νέων τεχνολογιών του data storage και data protection, όπως storage virtualization, thin provisioning, data deduplication, backup to disk και SAN encryption. Ως συνεργάτες τουλάχιστον 3 κατασκευαστών storage και ως μέλος του SNIA μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για την καλύτερη και οικονομικότερη λύση ή πρόγραμμα υποστήριξης που καλύπτει τις ανάγκες σας, άσχετα από τον κατασκευαστή που τελικά θα επιλέξετε.

Γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι οποιοδήποτε έργο storage και πόσο κρίσιμο αυτό το τμήμα της υποδομής για τη λειτουργία όλης της επιχείρησης. Γι' αυτό ξεκινούμε από την ανάλυση των αναγκών και προχωρούμε στην υλοποίηση και τη διαχείριση του έργου μετάβασης στη νέα λύση, την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και την υποστήριξη. Και φυσικά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην υποστήριξη κάθε εγκατάστασης storage.

Η εταιρία απασχολεί πιστοποιημένους και έμπειρους μηχανικούς σε συστήματα storage και διατηρεί ανεξάρτητο στοκ ανταλλακτικών. Μπορεί έτσι να αναλάβει την υποστήριξη και συντήρηση εγκαταστάσεων storage της IBM ή της NetApp με συμβάσεις SLA που καλύπτουν όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα ή παράλληλα με τον κατασκευαστή επιτυγχάνοντας πολύ καλύτερους χρόνους αποκατάστασης κάθε βλάβης.

Έχουμε πλήρες εύρος προγραμμάτων υποστήριξης και καλύπτουμε συγκεκριμένους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης κάθε δυσλειτουργίας από την ερχόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι αποκατάσταση εντός 2 ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες και την κρισιμότητα της εγκατάστασης. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε 24ωρη βάση είτε μέσω online διάγνωσης και αποκατάστασης του προβλήματος, είτε με την παρουσία μηχανικού on-site στο χώρο του πελάτη.