Υπηρεσίες

Storage as a Service

Η IVIS διαθέτει μεγάλη υποδομή διαθέσιμων συστημάτων enterprise storage και έχει συνεργασίες με data centers στην Αττική και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Για επιχειρήσεις που δεν θέλουν να επενδύσουν στην αγορά συστημάτων storage και δεν θέλουν να απασχολούν προσωπικό για τη συντήρηση και διαχείρισή του storage, προσφέρονται λύσεις Storage-As-A-Service. Το storage παρέχεται από την IVIS ως υπηρεσία μέσα από ένα συμβόλαιο SLA και η χρέωση εξαρτάται από το χώρο που παραχωρείται και από τις άλλες απαιτήσεις του συμβολαίου, όπως το επίπεδο διαθεσιμότητας, το χρόνο απόκρισης σε αιτήματα αύξησης χώρου κατ’ απαίτηση (storage-on-demand) και από το αν θα υπάρχει γενικότερη υποστήριξη σε επίπεδο servers και εφαρμογών. Η λειτουργία της υπηρεσίας παρακολουθείται σε βάση 24x7.

Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται σε μια επιχείρηση να προκύψει ανάγκη για μεγάλο και προσωρινό χώρο storage με υψηλές προδιαγραφές, όπως η διαθεσιμότητα και η απόδοση, για να καλύψει την λειτουργία κρίσιμων συστημάτων για κάποιο χρόνο από ορισμένες ημέρες μέχρι μερικές εβδομάδες ή μήνες. Τέτοιες ανάγκες συνήθως προκύπτουν από μεταβατικά έργα, που πρέπει να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν χωρίς κινδύνους. Τέτοια έργα είναι για παράδειγμα η μετακόμιση ενός data center ή οι δοκιμές πλήρους κλίμακας για μεγάλες αναβαθμίσεις εξοπλισμού και λογισμικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η αντιγραφή όλου του παραγωγικού περιβάλλοντος σε άλλα συστήματα για λόγους ασφαλών δοκιμών (fail-back) ή απλά για να υπάρχουν τα δεδομένα σε ένα ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης (staging storage). Το πρόβλημα είναι ότι το μικρό διάστημα που διαρκεί το έργο δεν δικαιολογεί την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής storage, ούτε την αγορά νέου εξοπλισμού που στο τέλος του έργου δεν θα είναι απαραίτητος.

Για αυτές τις περιπτώσεις η IVIS διαθέτει πλήρη υποδομή storage με ενοίκιο για μικρό ή μεγάλο διάστημα. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει συστήματα SAN υψηλών προδιαγραφών, την απαιτούμενη χωρητικότητα σε TB και τον απαραίτητο εξοπλισμό διασύνδεσης (Fiber & Ethernet switches, management consoles κλπ.). Η παραμετροποίηση και σύνδεση του εξοπλισμού γίνεται από το έμπειρο προσωπικό μας με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε έργου.

Λόγω της κρισιμότητας των έργων που απαιτούν ενδιάμεσο προσωρινό storage, υπάρχει πλήρης συνεργασία του πελάτη με μια ομάδα έμπειρων μηχανικών της IVIS που θα βοηθήσουν στην επιτυχή διοργάνωση και εκτέλεση του έργου. Μια άλλη ομάδα μηχανικών υποστηρίζει τον εξοπλισμό που διατίθεται σε βάση 24x7.