Υπηρεσίες

Leasing & Refurbished Storage

Μέσα από την πολύχρονη ενασχόλησή μας στο χώρο του storage και SAN και τη συνεργασία με πολλούς πελάτες με διάφορες ανάγκες, η IVIS μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις storage με σκοπό τη μείωση του κόστους. Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις αυτές έχουν δημιουργηθεί με τον καιρό για την εξυπηρέτηση των πελατών μας ιδιαίτερα μέσα στο δύσκολο σημερινή οικονομικό περιβάλλον.

Τέτοιες λύσεις είναι:

Παροχή συστημάτων storage και εξοπλισμού SAN με διαδικασία leasing
Στο τέλος της περιόδου που θα συμφωνηθεί, τα συστήματα επιστρέφονται στην IVIS ή μεταβιβάζονται στον πελάτη. Το όφελος είναι η μείωση της επένδυσης σε πάγια, η ευέλικτη εξόφληση ενός συστήματος και η καλύτερη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης. Ο εξοπλισμός δεν εγγράφεται στα πάγια της εταιρίας, αλλά εμφανίζεται ως λειτουργικά έξοδα. Στο τέλος της χρονικής περιόδου, συνήθως 2 ή 3 ετών, ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στον πελάτη σε χαμηλή αξία μετά τις αποσβέσεις και καταχωρείται στα πάγιά του.
Διάθεση επιλεγμένων refurbished συστημάτων storage και εξοπλισμού SAN
Πρόκειται για συστήματα διετίας ή τριετίας, που μας έχουν επιστραφεί λόγω αναβαθμίσεων σε νεότερα. Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται τόσο σε επεκτάσεις παλαιών συστημάτων, όσο και σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για εξοπλισμό αλλά με μειωμένες απαιτήσεις και χαμηλό κόστος, για παράδειγμα για δοκιμές, δευτερεύουσες εφαρμογές κ.ά. Ακόμα κατόπιν αιτήματος από τον πελάτη για συγκεκριμένες προδιαγραφές και μέγιστο κόστος, μπορούμε να αναζητήσουμε refurbished εξοπλισμό μέσα από συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού. Οι οίκοι αυτοί έχουν επιλεγεί από εμάς και έχουμε καλή συνεργασία αρκετών ετών. Ο εξοπλισμός παρέχεται με εγγύηση της IVIS και υποστηρίζεται πλήρως σε ανταλλακτικά και εργασία.

Για κάθε εναλλακτική επιλογή η IVIS θα αναλύσει τις επιλογές σας, τα αντίστοιχα κόστη και τα προγράμματα υποστήριξης, με σκοπό να δοθεί μια πλήρης λειτουργική λύση που να καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.