Πολιτική Ποιότητας

Η IVIS δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας με πεδίο εφαρμογής το εμπόριο και παροχή υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Η εταιρία έχει σαν σκοπό και πολιτική της:

 • Την επίτευξη αποδοτικών και αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής
 • Τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας και διαφοροποίησης, με την παροχή αναβαθμισμένων και πρωτοποριακών υπηρεσιών
 • Την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και τεχνογνωσίας, που σημαίνει διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού
 • Την διατήρηση πολύ καλής και στενής σχέσης με τους πελάτες
 • Την επίτευξη των παραπάνω με επαγγελματισμό και παραγωγικότητα

TÜV Rheinland logoΓια την επίτευξη των στόχων της, η εταιρία εφαρμόζει το σύστημα ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TÜV Rheinland Group, αναλαμβάνοντας τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 1. Η πολιτική ποιότητας να είναι πάντοτε επίκαιρη και κατάλληλη για τους σκοπούς της εταιρίας.
 2. Το σύστημα ποιότητας να συμμορφώνεται πάντα με τις τρέχουσες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και η εταιρία να μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και για την πιο αποδοτική χρήση του, στοχεύοντας πάντα στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και στο πλαίσιο των συστημάτων που εφαρμόζει:

 • Η εταιρία έχει καθιερώσει και εκτελεί τακτική ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα
 • Η πολιτική ποιότητας γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή στο εσωτερικό της εταιρίας
 • Η πολιτική και οι στόχοι συνεχώς ελέγχονται και επαναπροσδιορίζονται
 • Ελέγχονται συνεχώς η αξιοπιστία και η ικανοποίηση όλων των μερών (προμηθευτών, πελατών, εργαζομένων)