Λύση backup με snapshots και VTL σε Ελληνική Τράπεζα

Η υποδομή πληροφορικής μιας τράπεζας είναι από τα πιο δυναμικά και κρίσιμα περιβάλλοντα. Απαιτείται η συνεχής λειτουργία των συστημάτων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Παράλληλα πρέπει να τηρούνται αυστηροί κανόνες και πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Περισσότερα »

Unified Storage για Ναυτιλιακή Εταιρία

Η συνεχής λειτουργία ενός στόλου εμπορικών πλοίων, διασπαρμένου σε όλο τον κόσμο και κάτω από διαφορετικές συνθήκες και ανάγκες, απαιτεί μια καλά οργανωμένη κεντρική υποδομή και μια υποδομή πληροφορικής που μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια τις επικοινωνίες και τη διοίκηση του στόλου σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Περισσότερα »

Gateway για Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Η IVIS κλήθηκε να προτείνει μια αξιόπιστη λύση NAS με δεδομένη την υπάρχουσα υποδομή. Επειδή η εταιρία είχε ήδη επενδύσει σε σύστημα storage SAN δεν ήθελε να αγοράσει ένα νέο ανεξάρτητο σύστημα storage μόνο για τις ανάγκες NAS. Σημαντικός παράγοντας για τη λύση ήταν επίσης η διαδικασία backup της εταιρίας που απαιτούσε πολύ μικρό backup & restore window.

Περισσότερα »

Λύση SAN για Αντιπροσωπεία Ηλεκτρονικών

Η εταιρία αποφάσισε να αναβαθμίσει την υποδομή της με χρήση της σουίτας Oracle Business Applications σε συστήματα AIX. Χρειαζόταν για το σκοπό αυτό μια εξίσου αξιόπιστη λύση SAN για την αποθήκευση των κρίσιμων δεδομένων της.

Περισσότερα »

Data Replication για Φαρμακευτική Εταιρία

Η εταιρία είχε ήδη σε λειτουργία συστήματα SAN διάφορων κατασκευαστών (IBM, EMC, HP) και ήθελε να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού Disaster Recovery Plan. Το σχέδιο αυτό απαιτούσε την αυτόματη αντιγραφή (replication) των δεδομένων μεταξύ των κεντρικών γραφείων στην Αττική και του εργοστασίου στη Ροδόπη και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Περισσότερα »

IVIS INFO, υπηρεσίες και λύσεις
data storage και data protection