Λύσεις

Storage Gateways

Τα σύγχρονα SAN παρέχουν υψηλη διαθεσιμότητα και απόδοση και καλύπτουν άμεσα τις ανάγκες των περισσότερων επιχειρηματικών εφαρμογών μέσω του πρωτοκόλλου FCP ή iSCSI. Ωστόσο σε μια υποδομή πληροφορικής υπάρχουν και ανάγκες NAS storage, που μπορεί να είναι το ίδιο κρίσιμες.. Η εξυπηρέτηση των πρωτοκόλλων αυτών (CIFS και NFS) μπορεί να γίνει με την εγκατάσταση Windows ή Unix file servers. Η μέθοδος αυτή όμως υποβιβάζει την   αξιοπιστία της λύσης σε αυτή του πιο αδύναμου κρίκου, των file servers. Για να φτάσουμε στο επίπεδο διαθεσιμότητας του SAN storage θα πρέπει να έχουμε clustered file servers, υψηλή επεξεργαστική ισχύ, κάτι που τελικά αυξάνει πολύ το κόστος, ενώ παράλληλα εισάγει ένα επιπλέον point-of-failure, αυξάνει το συνολικό downtime για λόγους συντήρησης και προσθέτει διαχειριστικές ανάγκες στο προσωπικό πληροφορικής.

Η λύση είναι η εγκατάσταση μιας λύσης Storage Gateway. Πρόκειται για συστήματα storage χωρίς δικούς τους δίσκους, τα οποία χρησιμοποιούν χωρητικότητα από το SAN. Τα συστήματα Gateway έχουν την ίδια αρχιτεκτονική και προδιαγραφές με το SAN, οπότε η διαθεσιμότητα και αξιοπιστία τους είναι πολύ υψηλές. Αφού δεν είναι απλοί file servers, δεν απαιτούν διαχείρισης του λειτουργικού τους συστήματος.

Εκτός από την διάθεση πρωτοκόλλων NAS, τα Gateways προσθέτουν και άλλες δυνατότητες, για παράδειγμα προσθέτουν τη δυνατότητα snapshots ή replication σε ένα SAN που μπορεί να μην έχει καθεαυτό τέτοιες δυνατότητες.

Η IVIS διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε συστήματα Storage Gateways. Διαθέτει και υποστηρίζει τις εξής λύσεις:

NetApp V-Series

Η σειρά V της NetApp περιλαμβάνει συστήματα υψηλής αξιοπιστίας που συνδέονται στο back-end σε υπάρχοντα SAN storage οποιουδήποτε κατασκευαστή, όπως EMC, IBM, HP, HDS, και λαμβάνουν χώρο από τα συστήματα αυτά. Στο front-end προσφέρουν στους servers και τις εφαρμογές όλες τις λειτουργίες ενός Unified Storage, όπως όλα τα συστήματα της NetApp, όπως είναι τα πρωτόκολλα CIFS, NFS, iSCSI και FCP.

Το αποτέλεσμα είναι ότι διατηρείται η αρχική επένδυση για επιχειρήσεις που έχουν ήδη επενδύσει σε συστήματα EMC, HP, HDS ή IBM, ενώ τα συστήματα αυτά μετατρέπονται σε μια σύγχρονη υποδομή storage, με όλες τις μοντέρνες δυνατότητες όπως snapshots, deduplication, thin provisioning και real-time compression.

Επιπλέον γίνεται δυνατή η μεταφορά δεδομένων μέσω replication ή mirroring μεταξύ συστημάτων διαφορετικού κατασκευστή σε οποιαδήποτε απόσταση μεταξύ τους ακόμα και μέσω δικτύων IP.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς V της NetApp είναι:

 • σύνδεση σε οποιοδήποτε SAN (EMC, HP, IBM, HDS)
 • πρωτόκολλα FCP, iSCSI, CIFS, NFS, FCoE
 • Thin provisioning, Snapshots, Deduplicaton, Real-time Compression
 • replication/mirror μεταξύ οποιωνδήποτε διαφορετικών SAN storage (π.χ. από IBM DS σε EMC VNX)
 • πλήρης σειρά λογισμικού για εφαρμογές MS Exchange, MS SQL, VMware, SAP, Hyper-V, Oracle κλπ για εξασφάλιση application-valid snapshots
 • υποστήριξη κάθε μεθόδου backup (backup to tape/disk, server-based, server-free, NDMP)

Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής συστήματα:

 • NetApp V6200
  NetApp V6200
  Πολύ υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα για μεγάλες επιχειρήσεις με απαιτητικό περιβάλλον. Πρωτόκολλα FCP, iSCSI, CIFS, NFS, FCoE. Deduplication, Compression, Thin provisioning, Snapshots. Μέχρι 4.320 TB
 • NetApp V3200
  NetApp V3200
  Κατάλληλο για μεσαίες επιχειρήσεις με δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον. Πρωτόκολλα FCP, iSCSI, CIFS, NFS,FCoE. Deduplication, Compression, Thin provisioning, Snapshots. Μέχρι 2.880 TB

IBM N-Series Gateways

Η σειρά N-Series Gateways της IBM αποτελεί ειδική έκδοση των συστημάτων N-Series Storage. Περιλαμβάνει συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης που συνδέονται στο back-end σε υπάρχοντα SAN storage οποιουδήποτε κατασκευαστή, όπως EMC, IBM DS, IBM ESS, IBM XIV, HP, HDS, Hitachi, 3PAR, NetApp, Fujitsu, λαμβάνουν χώρο από τα συστήματα αυτά και προσφέρουν στο front-end όλες τις λειτουργίες ενός Unified Storage, όπως είναι τα πρωτόκολλα CIFS, NFS, iSCSI και FCP.

Το αποτέλεσμα είναι η ενοποίηση όλων των συστημάτων storage στο SAN κάτω από μια κοινή πλατφόρμα διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς και η προσθήκη νέων δυνατοτήτων στο SAN, όπως είναι snapshots, deduplication, thin provisioning. Ταυτόχρονα παραμένουν σε λειτουργία τα εγκατεστημένα συστήματα SAN και έτσι γίνεται διατήρηση της αρχική επένδυσης που μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των λύσεων IBM N-Series Gateways είναι:

 • ενοποιημένη αρχιτεκτονική (Unified Storage), block-level και file-level storage στην ίδια υποδομή
 • ταυτόχρονη υποστήριξη πρωτοκόλλων FCP, iSCSI, CIFS, NFS, FcoE
 • πλήρης σειρά λογισμικού για εφαρμογές MS Exchange, MS SQL, VMware, SAP, Hyper-V, Oracle κλπ για εξασφάλιση application-valid snapshots
 • thin provisioning, Snapshots, Deduplicaton, Real-time Compression
 • replication/mirror μεταξύ οποιωνδήποτε διαφορετικών SAN storage (π.χ. από IBM DS σε EMC VNX)
 • λειτουργικό σύστημα Data Ontap της NetApp
 • υποστήριξη κάθε μεθόδου backup backup to tape/disk, server-based, server-free, NDMP)

Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής συστήματα:

 • IBM N-Series Gateway N7700
  IBM N-Series Gateway N7900
  Πολύ υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα για μεγάλες επιχειρήσεις με απαιτητικό περιβάλλον. Πρωτόκολλα FCP, iSCSI, CIFS, NFS. Deduplication, Compression, Thin provisioning, Snapshots. Μέχρι 2.352 TB
 • IBM N-Series Gateway N6000
  IBM N-Series Gateway N6200
  Κατάλληλο για μεσαίες επιχειρήσεις με δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον. Πρωτόκολλα FCP, iSCSI, CIFS, NFS. Deduplication, Compression, Thin provisioning, Snapshots. Μέχρι 1.920 TB

Storage