Άρθρα

Τι είναι το Virtualization

Με τον όρο virtualization εννοούμε την τεχνολογία με την οποία τα φυσικά συστήματα μετατρέπονται σε ιδεατά (virtual machines). Κάθε φυσικός πόρος (επεξεργαστική ισχύς, μνήμη, δίκτυο, storage κλπ.) γίνεται ένας ενιαίος πόρος και μοιράζεται ταυτόχρονα σε πολλά εικονικά συστήματα.

Για μια λύση virtualization χρειάζονται τα εξής μέρη:

  • Κατάλληλος εξοπλισμός hardware
  • Λογισμικό virtualization (hypervisor)
  • Λογισμικό διαχείρισης

Με το virtualization το hardware διαχωρίζεται από το software (λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές). Ο hypervisor είναι ένα νέο επίπεδο «virtualization layer» μεταξύ του hardware και του software, που ενοποιεί τους φυσικούς πόρους και τους διαμοιράζει στα ιδεατά συστήματα με τρόπο διάφανο. Τα ιδεατά συστήματα συνεχίζουν να νομίζουν ότι επικοινωνούν απευθείας με το hardware, αλλά στην πραγματικότητα επικοινωνούν με το virtualization layer. Αυτό επιτρέπει τη μετακίνηση επεξεργαστικής ισχύος, μνήμης ή και storage από ένα virtual machine σε άλλο εν ώρα λειτουργίας και σύμφωνα με τις ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων συνολικά, μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικού χώρου και ευκολότερη διαχείριση της υποδομής.

Σημαντικό όφελος είναι επίσης η υψηλή διαθεσιμότητα. Οι λύσεις virtualization περιλαμβάνουν τεχνικές όπως clustering και multi-pathing για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα φυσικό server ή κάποια σύνδεση, χωρίς διακοπή λειτουργίας. Έτσι όλα τα ιδεατά συστήματα επωφελούνται από τις τεχνικές αυτές χωρίς να χρειάζεται κάτι πρόσθετο σε αυτά. Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία snapshots των ιδεατών μηχανών ενώ αυτές λειτουργούν και η επαναφορά τους σε οποιαδήποτε παλαιότερη στιγμή με ασφάλεια.

Εκεί όμως που υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι η ευκολότερη διαχείριση όλου του περιβάλλοντος. Μπορούμε σε ελάχιστο χρόνο να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα, να αυξήσουμε τη CPU, τη μνήμη και το χώρο σε δίσκο που χρησιμοποιεί ένα ιδεατό σύστημα, εργασίες που με φυσικά συστήματα απαιτούσαν περίπλοκους και χρονοβόρους χειρισμούς.

Τέλος, με το virtualization η δημιουργία λύσεων disaster recovery γίνεται πολύ πιο απλή, αξιόπιστη και οικονομική, καθώς στη εφεδρική τοποθεσία μεταφέρεται αυτούσιο όλο το σύστημα (λειτουργικό σύστημα και εφαρμογή) χωρίς προβλήματα consistency.

Σήμερα το virtualization έχει διεισδύσει σε πολλές επιχειρήσεις, αλλά αναμένεται ότι γρήγορα τα περισσότερα συστήματα θα γίνουν ιδεατά, καθώς οι απαιτήσεις για αποδοτική χρησιμοποίηση του hardware, μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και αναγκών ψύξης, γίνονται όλο και πιο επιτακτικές.

Υπάρχει ακόμα η επιφύλαξη ότι η απόδοση μειώνεται στα ιδεατά συστήματα σε σχέση με τα φυσικά, με τη σκέψη ότι εισάγεται ένα πρόσθετο επίπεδο μεταξύ των εφαρμογών και του hardware. Ωστόσο, πρόκειται πια για ώριμη τεχνολογία που έχει λύσει προβλήματα απόδοσης. Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι η επίπτωση είναι πολύ μικρή, κυρίως λόγω της καλύτερης χρήσης του hardware από το hypervisor.

Άρθρα