Άρθρα

Τι πρέπει να έχει μια λύση data storage

Κάθε λύση data storage πρέπει να προσφέρει σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη σε κάθε επιχείρηση, διαφορετικά δεν πρέπει να κάνει επένδυση, αφού πιθανώς αρκούν μερικοί δίσκοι σε κάποιο server. Όταν όμως μιλάμε για αρκετά TB’s κρίσιμων επιχειρηματικών δεδομένων, η ανάγκη μιας κεντρικής λύσης storage είναι μάλλον υπαρκτή.

Το συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί IT Managers είναι να θεωρούν το σύστημα storage ως απλή συστοιχία δίσκων.

Μια λύση storage προσφέρει πολλά παραπάνω, γι’ αυτό δεν θα πρέπει να επενδύσει σήμερα κανείς σε λύση data storage αν δεν έχει τις εξής ελάχιστες δυνατότητες:

Υψηλή διαθεσιμότητα και απόδοση:
Μια σύγχρονη λύση storage δεν βγαίνει ποτέ εκτός λειτουργίας και μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα χιλιάδες αιτήματα κάθε είδους. Με τεχνικές RAID υψηλού επιπέδου, που μπορούν να αντιμετωπίζουν βλάβες ακόμα και σε 2 δίσκους ταυτόχρονα, αλγόριθμους που συνεχώς ελέγχουν τη λειτουργία όλων των μερών, με εφεδρικά εξαρτήματα μέρη και συνδέσεις, τα συστήματα που προτείνουμε συνεχίζουν να λειτουργούν με υψηλή απόδοση ακόμα και σε περιπτώσεις τέτοιων βλαβών.
Δυναμική μεταβολή των χώρων:
Οι χώροι που δίνονται σε κάθε εφαρμογή μεταβάλλονται δυναμικά εν λειτουργία και χωρίς διακοπή είτε του συστήματος storage είτε των εφαρμογών. Είναι συνηθισμένο σε ένα σύγχρονο περιβάλλον να μειώνουμε το χώρο που απαιτεί μια εφαρμογή γιατί στην πράξη χρησιμοποιεί λιγότερο χώρο από αυτόν που προβλέψαμε και να δίνουμε χώρο σε άλλες εφαρμογές που αυξάνονται σε όγκο. Οι εργασίες αυτές γίνονται απλά, αξιόπιστα και ενώ όλα βρίσκονται σε λειτουργία.
Snapshots:
Πρόκειται για online backups που λαμβάνονται αυτόματα, με βάση ένα χρονοδιάγραμμα ή όταν το επιθυμεί ο διαχειριστής του συστήματος. Έτσι έχουμε μια εικόνα των δεδομένων εκείνη τη χρονική στιγμή, που παραμένει στο σύστημα άσχετα από τις αλλαγές που θα γίνουν στη συνέχεια στα δεδομένα. Είναι σημαντικό να έχουμε πολλά τέτοια snapshots για κάθε εφαρμογή, να δημιουργούνται άμεσα, να καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και να μην επηρεάζουν την απόδοση. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν εργαλεία για την άμεση επαναφορά (restore) των δεδομένων μιας εφαρμογής από ένα snapshot.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο: Snapshots.
Deduplication:
Πολλά δεδομένα αποθηκεύονται πολλές φορές. Τα σύγχρονα συστήματα storage εντοπίζουν τέτοιες κοινές ομάδες από bytes και τις αποθηκεύουν στην πραγματικότητα μόνο μία φορά με τρόπο διάφανο για τις εφαρμογές. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλη εξοικονόμηση χώρου και άρα χρημάτων, ειδικά για μη δομημένα δεδομένα (unstructured data), όπως είναι τα αρχεία χρηστών.
Δυνατότητα replication ή mirroring:
Είτε πρόκειται για άμεση είτε για μελλοντική ανάγκη, το σύστημα storage θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα της συνεχούς αντιγραφής των δεδομένων του σε άλλο σύστημα storage στον ίδιο ή σε απομακρυσμένο χώρο. Έτσι εξασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων ακόμα και από φυσικές καταστροφές.
Thin provisioning:
Με τη συνεχή αύξηση του όγκου των δεδομένων και τον πολλαπλασιασμό εφαρμογών και χρηστών, ένα σύστημα storage χειρίζεται το χώρο κεντρικά και μπορεί να παρουσιάζει το χώρο σε εφαρμογές και χρήστες κατά απαίτηση («on demand»). Έτσι ο χώρος που δεν χρησιμοποιείται παραχωρείται αυτόματα σε άλλο αίτημα για χώρο (είτε από τον ίδιο ή άλλο χρήστη, είτε από την ίδια ή άλλη εφαρμογή), με αποτέλεσμα να σημειώνεται μεγάλη οικονομία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επενδύουμε σε αγορά χώρου (δίσκων), που δεν χρησιμοποιείται.
Storage Virtualization:
Μια σύγχρονη λύση data storage θα πρέπει να μας δίνει την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε το storage ως έναν ενιαίο πόρο, χωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς αποθηκεύονται τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Ο πόρος αυτός θα πρέπει να κατανέμεται αυτόματα και ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες συνήθως αλλάζουν δυναμικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οικονομία από τη βελτιστοποίηση της χρήσης του storage, όπως και όλων των πόρων σε ένα περιβάλλον. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να επενδύουμε σε data storage (χώρο και απόδοση) μόνο όταν τον χρειαζόμαστε.

Άρθρα